موفقيت داروسازی زهراوی در ورود نام شركت به فهرست شركتهای دانش بنيان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

شركت داروسازی زهراوی با ثبت محصول توليدی خود با نام كپسول نرم ژلاتينی ایمينورال بعنوان محصول دانش بنیان بر مبنای فناوری نانو در سال جهش توليد قدم های محكم و موفقيت آميزی را برداشته است.

۱۳۹۹/۰۲/۱۰
zahravi.com
نام شرکت: